Jeżeli zmarły przebywał lub mieszkał za granicą, a jego pogrzeb ma odbyć się w Polsce, należy przejść specjalną procedurę związaną ze sprowadzeniem jego zwłok. W jaki sposób ją zorganizować?

Procedura sprowadzenia zwłok z zagranicy

Gdy dochodzi do śmierci poza Polską, jak wygląda sprowadzenie zwłok z zagranicy?

Najlepiej, aby procedura sprowadzenia zwłok z zagranicy została w pełni zrealizowana przez zakład pogrzebowy, który może wtedy zająć się wszystkimi czynnościami, czyli zebraniem właściwej dokumentacji, organizacją transportu zwłok z włoch.

Istnieje też możliwość samodzielnej organizacji transportu w przypadku kremacji zmarłego w kraju jego zgonu. Urnę można wtedy przewieźć własnym samochodem, w środkach komunikacji zbiorowej. Procedura ta jest jednak skomplikowana, zwłaszcza dla osób, które nie znajdą dobrze języka obcego.

Formalności związane ze sprowadzeniem zwłok do Polski

Żeby można było sprowadzić zwłoki do Polski, należy przeprowadzić niezbędne formalności. Konieczne jest uzyskanie niezbędnej dokumentacji zarówno w kraju zgonu, jak i w Polsce.

Do głównych dokumentów potrzebnych do transportu zwłok do Polski zaliczane są:
– Zaświadczenie wydane przez lekarza stwierdzającego zgon,
– Międzynarodowy akt zgonu,
– Akty stanu cywilnego osoby zmarłej,
– Wniosek o sprowadzenie zwłok z zagranicy w celu uzyskania zezwolenia na pochówek przez prezydenta miasta, starostę,
– Zaświadczenie o sprowadzeniu zwłok przygotowane przez konsula,
– Akt kremacji – w przypadku kremacji,
– Zaświadczenia od służb sanitarnych lub zakładu pogrzebowego.

Cena sprowadzenia zwłok z zagranicy

Najczęściej procedura sprowadzenia zwłok z zagranicy jest kosztem od około 3 do 20 tysięcy złotych. Koszty ustalane są indywidualnie przez zakłady pogrzebowe.

Gdy zmarły miał ubezpieczenie pokrywające koszty transportu ciała, na przykład polisę turystyczną, za procedurę płaci towarzystwo ubezpieczeniowe.