Dzisiaj dom można wznieść bez skomplikowanej procedury związanej z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Kiedy wystarczy tylko zgłoszenie budowy? W tym pomogą wskazówki zawarte w projekty domów.

Kiedy możliwa jest budowa domu bez pozwolenia?

Domem bez pozwolenia określa się taki dom, w przypadku którego inwestor nie musi ubiegać się o pozwolenie, a jedynie może przejść procedurę jego zgłoszenia.

W trybie zgłoszenia wznieść można domy jednorodzinne całoroczne, a także budynki rekreacji indywidualnej, czyli domy letniskowe.

Czy można dobudować pokój bez pozwolenia? Tak, również jest to możliwe, przy czym nowe pomieszczenie nie może zmieniać obszaru oddziaływania budynku.

Jaką powierzchnię może mieć dom budowany bez pozwolenia?

Gdy chodzi o domy bez zezwolenia projekty tego rodzaju budynków muszą spełniać określone wymagania.

W 2022 roku dokonano zmian w dotychczasowych przepisach, co umożliwiło budowę domów jednorodzinnych bez zezwolenia wtedy, gdy ich powierzchnia zabudowy wynosi maksymalnie do 70 m2. Oznacza to, że dom jednorodzinnym powinien zajmować powierzchnię 70 m2, natomiast może być to dom piętrowy, który ma większą powierzchnię użytkową.

Dom musi być też odpowiednio położony na działce i spełniać wymogi zawarte w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego albo otrzymanych Warunkach Zabudowy.

Jeżeli planuje się taki dom bez pozwolenia 70m2 koszt budowy zwykle wynosi około 300-400 tys. zł. Ostateczne wydatki zależne są od tego, w jakiej technologii budowlanej planuje się prowadzenie robót oraz od kosztów wykończenia.

Od 2023 roku zmiany w przepisach

W 2023 roku mają wejść w życie nowe przepisy, które będą pozwalały na wybudowanie domu jednorodzinnego bez pozwolenia nawet w przypadku powierzchni zabudowy powyżej 70 m2.

Zmiany mają dotyczyć budowy domów jednorodzinnych przeznaczonych na własne cele mieszkaniowe. Dom będzie mógł mieć maksymalnie 2 kondygnacje.