Refundacja na zestawy infuzyjne freestyle libre refundacja nfz nie przysługuje każdemu. Zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia, należy się ona wyłącznie chorym na cukrzycę typu pierwszego leczonym OPI oraz kobietom ciężarnym.

Refundacja dladiabetyków – co jest refundowane?

Zgodnie z obowiązującym prawem, refundacji podlegają zestawy infuzyjne, które według rozporządzenia obejmują wkłucia i drenaże. W skali miesiąca refunduje się dziesięć takich zestawów dla osoby chorej.

Wkłucia refundjacja – w jakiej wysokości?

Wysokość refundacji jest uzależniona od wieku chorego. Osobom do 26 roku życia refunduje się 100% zlecenia, natomiast powyżej tego wieku – 70%
Wysokość miesięcznej refundacji nie może przekroczyć 300 zł, a trzymiesięcznej – 900 zł.

Kto może wystawić zlecenie?

Aby uzyskać na niezbędne diabetykom zestawy infucyjne dofinansowanie NFZ, należy uzyskać od lekarza prowadzącego zlecenie refundacyjne.
Dokument taki może wystawić zamknięty katalog podmiotów, uzależniony od wieku chorego. Osobom do 26 roku życia zlecenie takie może wystawić pediatra, diabetolog i endokrynolog dziecięcy, diabetolog oraz endokrynolog. Zlecenie może być wystawione na maksymalny okres trzech miesięcy, a kontynuacje mogą być wystawiane również przez położne i pielęgniarki, dzięki czemu nie trzeba się udawać do lekarza specjalnie po zlecenie.
Osobom, które przekroczyły 26 rok życia, zlecenie wystawić może endokrynolog, hematolog oraz specjalista chorób wewnętrznych.Podobnie jak w przypadku osób poniżej 26 roku życia, kontynuację wystawia położna lub pielęgniarka.