Osoby ze stomią bardzo często obawiają się, że ze względu na skomplikowane procedury i wnioski będą miały bardzo duże problemy z uzyskaniem refundacji na sprzęt stomijny. Warto mieć świadomość, że cały proces związany z refundacją jest stosunkowo prosty.

Stomia refundjacja

Osoby, które są jeszcze pacjentami danego oddziału będą zaopatrywane w najpotrzebniejsze produkty przez dany szpital, w którym przebywają. Ponadto wraz z wypisem ze szpitala pacjent otrzymuje zlecenie wystawione przez chirurga. Konieczne jest jednak maksymalnie najszybsze odebranie sprzętu stomijnego. Zlecenie może być zrealizowane w wybranym sklepie medycznym posiadającym wspomniane produkty.

Kolostomia dofinansowanie nfz

Warto wiedzieć, że na każdy rodzaj stomii przyznawana jest zupełnie inna kwota refundacji. W przypadku osób z kolostomią wynosi ona 300 złotych. Wszystkie wytyczne związane z rozmiarem sprzętu czy najbardziej potrzebnych środków przeznaczonych do pielęgnacji skóry można bez żadnego problemu uzyskać jeszcze będąc na oddziale. Zalecane jest wtedy zadanie wszystkich nurtujących pytań.

Refundacja urostomia

Z kolei osoby z urostomią mogą liczyć na refundacje najbardziej potrzebnych produktów stomijnych do kwoty 480 złotych miesięcznie. Należy mieć świadomość, że miesięczny limit w przypadku worków stomijnych samoprzylepnych jednorazowego użycia będzie wynosił 90 sztuk. Jest to oczywiście w zupełności wystarczająca ilość. Oczywiście refundacja przyznawana jest także na worki do zbiórki moczu – worki refundacja NFZ.