iphone-2618732_640Namierzanie telefonu- hasło, które można interpretować wielako, można brać pod uwagę przy ocenie tego zjawiska bezpieczeństwo urządzenia, które posiada opcję bycia namierzonym, bądź celowe działanie osób trzecich skierowane na namierzanie telefonu bez wiedzy i zgody jego właściciela bądź użytkownika urządzenia. Medal ma dwie strony, należy się jednak zastanowić czy sam fakt posiadania przez urządzenia opcji, która pozwala na namierzanie telefonu powinien być alarmujący.
Zdawać się może, że większość społeczeństwa ceni sobie prywatność, a jednak wielu decyduje się na zakup opcji namierzania telefonu, pomimo tego, że słysząc o służbach czyniących właśnie to w stosunku do obywateli są oburzeni. Niezbędnym dla dokonania oceny w tym przedmiocie jest jasne określenie woli. Chcemy, by namierzanie telefonu działało w przypadku jego zagubienia czy kradzieży, daje nam to poczucie względnego bezpieczeństwa, swego rodzaju ubezpieczenia, nikt bowiem nie lubi gdy jego własność ginie- nieważne w jakich okolicznościach.
Należy wspomnieć o drugim aspekcie sprawy, mianowicie o problemie jakim jest namierzanie telefonu bez zgody i wiedzy jego posiadacza. Wydaje się to moralnie naganne, spotyka się z ostracyzmem społecznym, a jednak ma miejsce. Nie wynika to bynajmniej z niezachowania należytej staranności przez użytkownika, a raczej z ponadprzeciętnych umiejętności osób dopuszczających się czynu, jakim jest namierzanie telefonu bez zgody właściciela.
Sama opcja namierzania telefonu może być oceniana różnie, należy jednak pamiętać, że kluczem takiej oceny powinna być wola użytkownika.

Więcej: lokalizacja telefonu