silo-2022754_640Precyzyjne dozowanie chemikaliów jest kluczowe w większości procesów chemicznych, gdzie czasem nawet niewielkie odstępstwo od oczekiwanych ilości odczynników może mieć katastrofalne skutki. Dlatego właśnie w warunkach przemysłowych, a szczególnie w procesach ciągłych niezbędne jest zastosowanie specjalnych urządzeń dbających o odpowiednie dozowanie. Zbiorniki dozowania chemikaliów są na ogół zintegrowane z jednym z wielu systemów dozujących, dobranych tak, aby optymalnie mogły podawać wybraną przez nas substancję chemiczną, często uwzględniając wyniki z czujników umieszczonych w różnych miejscach. Przykładowo, jeśli naszym celem jest dezynfekcja wody, to na podstawie odczytu aktualnych parametrów wody, dostarczonych przez umieszczone w niej czujniki, może być automatycznie podawana właściwa ilość podchlorynu sodu (NaOCl), dwutlenku chloru (ClO2), lub dowolnego innego preparatu służącego do dezynfekcji wody.  Analogicznie, jeśli np. w procesie będziemy się zajmować uzdatnianiem wody do systemu klimatyzacji, to automatycznie dozowane mogą być biocydy mające hamować rozwój grzybów, glonów i bakterii, lub też w razie potrzeby inhibitory korozji. Co ważne, w zależności od specyfiki naszego zastosowania potrzebna może być znacząco różna ilość dozowanych chemikaliów, jak i różne może być wymagane ciśnienie. Przykładowo, w prostych systemach mogących pracować z małą wydajnością wiele instalacji pozwala podawać ułamki litra substancji chemicznej na godzinę, przy ciśnieniu pojedynczych barów.

Więcej: modernizacje UDT instalacji z tworzywa