Faktoring to forma finansowania, która polega na otrzymaniu pieniędzy za wystawione faktury. Fakturowanie pozwala firmie szybciej uzyskać zapłatę za swoje usługi. Jest to również sposób na zapewnienie przepływu gotówki dla firmy z wyprzedzeniem. Artykuł został napisany przy współpracy z bibby financial services.

Faktoring – z regresem czy bez regresu?

Firmy faktoringowe udzielają swoim klientom różnego rodzaju finansowania w formie faktoringu. Zwykle dzieli się je na dwie kategorie – z regresem lub bez regresu. Czym kierować się przy wyborze?

Faktoring z regresem

Faktoring z regresem oznacza, że faktor przejmuje na siebie zobowiązanie klienta wobec dostawcy, jeśli ten przestanie płacić faktury. Mogą z niego skorzystać przedsiębiorcy, którzy mają stały krąg kontrahentów. Jeśli masz wielu zaufanych kontrahentów, faktoring z regresem jest dobrym rozwiązaniem. Możesz z niego skorzystać, aby szybciej otrzymać zapłatę za faktury.

Faktoring bez regresu

Faktoring bez regresu, zwany też pełnym, różni się od faktoringu niepełnego przejęciem odpowiedzialności za niewypłacalność dłużnika. Problem ten zostaje rozwiązany w momencie sprzedaży należności przez wystawcę faktury. Firmy, które często współpracują z nowymi kontrahentami powinny rozważyć ten rodzaj faktoringu.

Faktoring – jawny czy cichy?

Istnieją dwa różne rodzaje faktoringu, które można wykorzystać do poinformowania drugiej osoby o świadczonej usłudze. Faktoring jawny i cichy określane są jako faktoring ukryty, tajny.

Faktoring jawny

W faktoringu jawnym kontrahent jest informowany o cesji wierzytelności przed jej dokonaniem i musi się na nią zgodzić. Dzieje się tak w różnych branżach, takich jak handel czy transport.

Faktoring cichy

Inna forma finansowania faktur nazywa się faktoringiem cichym, który odbywa się bez cesji wierzytelności. Stosuje się go między innymi wtedy, gdy kontrahent nie chce zgodzić się na cesję wierzytelności lub rodzaj prowadzonej działalności na to nie pozwala.

Faktoring – zwykły czy odwrotny?

Jeśli szukasz sposobu na usprawnienie swojej działalności, to z pewnością zainteresuje Cię wiedza o faktoringu odwrotnym, ale czym on się różni od tradycyjnego faktoringu?

Faktoring zwykły

Finansowanie faktur za pomocą faktoringu zwykłego pozwala wystawcy faktury otrzymać pieniądze przed dokonaniem płatności za fakturę. Wystawca faktury może wykorzystać takie finansowanie na pokrycie swoich kosztów, np. opłacenie zamówień, rachunków, podatków.

Faktoring odwrotny

Klient firmy może sfinansować swoje zakupy za pomocą faktoringu odwrotnego. Firma opłaci zamówienie, jeśli przedstawi fakturę za usługę lub produkt. Po pewnym czasie należność jest zwracana firmie faktoringowej. Ta forma finansowania jest pomocna dla firm, które muszą zakupić materiały lub paliwo.