Bardzo ciekawa inicjatywa pojawiła się w Urzędzie Pracy w Szczecinie. Inicjatywa jest ukierunkowana głównie na osoby młode, które wchodzą lub też będą wchodziły na rynek pracy, aczkolwiek oczywiście nie tylko. O co chodzi? W październiku tego roku w siedzibie wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie odbędzie się wystawa zawodoznawcza, w której głównym tematem będzie praca ze zwierzętami.

 

Szansa dla bezrobotnych. Jak szukać pracy w Szczecinie?

 

Można w tym miejscu powiedzieć, że tego typu inicjatywy są skierowane do małej grupy ludzi, których interesuje taka profesja, ale tak naprawdę jest to niewątpliwie sposób na zdobycie dodatkowej wiedzy, a może nawet na zarażenie się pasją do zwierząt. Tym samym na pewno jest to dobra okazja dla osób bezrobotnych ze Szczecina i okolic, aby móc spotkać się z przedstawicielami osób pracujących ze zwierzętami.

 

W trakcie trwania wystawy będzie można porozmawiać z tymi osobami, zapoznać się z tematyką opieki nad zwierzętami, jak również wziąć udział w prezentacjach multimedialnych na ten temat. Jednocześnie też każda osoba, która tutaj się pojawi, będzie miała okazję do tego, aby złożyć CV i być może znaleźć zatrudnienie w instytucji zajmującej się zwierzętami.

 

Jest to jedna z wielu inicjatyw, jakie są podejmowane w szczecińskim Urzędzie Pracy i należy dodać, że są to inicjatywy bardzo przemyślane i ukierunkowane na zmniejszenie się liczby osób bezrobotnych w Szczecinie. Na pewno też są one prowadzone w sposób profesjonalny, aby nie tylko na papierze, ale także w rzeczywistości dawały one wymierny efekt w postaci zaciekawienia się nimi uczestników szczecińskiego rynku pracy oraz znalezienia przez nich zatrudnienia.