Dzięki procesowi upadłości konsumenckiej wielu dłużników odzyskało już spokój i stabilność finansową. Na czym polega upadłość osoby będącej konsumentem i w jakich sytuacjach warto zdecydować się na jej ogłoszenie?

Upadłość konsumencka – co to za proces?

Upadłością, również bankructwem nazywa się procedurę, której celem jest oddłużenie, czyli pozbycie się długów.

Chociaż upadłość bardzo często kojarzona jest z przedsiębiorstwami, warto wskazać, że obecnie mogą również ogłosić ją konsumenci. Co daje upadłość konsumencka? Dzięki niej można łatwiej spłacić długi wierzycielom i rozpocząć nowe życie bez problematycznych zadłużeń.

Warunki do ogłoszenia upadłości konsumenckiej

Żeby można było ogłosić upadłość konsumencką, konieczne jest spełnienie wymogów wskazanych w przepisach. Zaliczane są do nich:

1. Status konsumenta – istnieje możliwość ogłoszenia upadłości jedynie w przypadku osób, które są konsumentami, czyli nie mają one własnej firmy.
2. Niewypłacalność – by ogłosić upadłość, trzeba przez co najmniej 3 miesiące znajdować się w stanie niewypłacalności, czyli mieć problemy z terminowym regulowaniem długów.
3. Złożenie wniosku o upadłość konsumencką – konieczne jest również złożenie w sądzie wniosku o upadłość konsumencką wraz z wymaganymi załącznikami.

Jakie zalety ma upadłość konsumencka?

Główne zalety upadłości konsumenckiej to przede wszystkim szansa na łatwiejsze spłacenie należności, które dotychczas były trudne w uregulowaniu.

Upadłość powoduje zatrzymanie dotychczas toczących się postępowań sądowych i komorniczych o długi, dlatego nie powoduje ich powiększania. Również umożliwia ona częściowe, a w określonych sytuacjach całkowite umorzenie długów.

Dzięki upadłości dłużnik może znacznie łatwiej spłacić posiadane zobowiązania, dlatego może on odzyskać komfort, jaki daje brak ciążących zobowiązań i wierzycieli domagających się ich spłaty.