Obowiązek wypełnienia i złożenia PIT-16a dotyczy przedsiębiorstw, które rozliczają się na podstawie karty podatkowej. Termin złożenia deklaracji to 31 stycznia roku, który następuje rozliczanym roku podatkowym.

1. Karta podatkowa – kto może rozliczać się w tej formie?
2. Do kiedy złożyć należy PIT-16a?
3. PIT-16a jak wypełnić?

Karta podatkowa – kto może rozliczać się w tej formie?

Obowiązek rozliczania się z fiskusem należy do jednych z głównych zobowiązań przedsiębiorstw. Istnieje kilka form opodatkowania. Do najprostszych należy karta podatkowa.
Tak forma rozliczania się z urzędem skarbowym jest szczególnie korzystna dla przedsiębiorstw, w których pracuje niewiele osób, a także tych, które osiągają wysokie wyniki finansowe – podatek w tym przypadku nie jest uzależniony od osiąganych dochodów, ale określany odgórnie. Co ważne, podatek może być inny w każdym roku. O jego zmianie informuje naczelnik urzędu skarbowego.
Wysokość podatku uzależniona jest od kilku czynników, w tym wielkości przedsiębiorstwa, rodzaju działalności, a także liczby mieszkańców miejscowości, w której działa firma.

Warto podkreślić, że taka forma opodatkowania jest nieskomplikowana. Przedsiębiorcy są zwolnieni z prowadzenia ksiąg, wpłacania zaliczek na podatek dochodowy, a także składania zeznań podatkowych.

Z opodatkowania w takiej formie nie mogą skorzystać jednak wszystkie firmy.
Wyłączone z takiej możliwości są np. przedsiębiorstwa produkujące towary objęte akcyzą.
Z karty podatkowej mogą skorzystać natomiast m.in. firmy zajmując się opieką nad dziećmi lub osobami chorymi, oferujące usługi edukacyjne, a także gastronomiczne.

Wniosek o skorzystanie z karty podatkowej składa się na druku PIT-16 do 20 stycznia roku, który będzie rozliczany w tej formie opodatkowania.

Do kiedy złożyć należy PIT-16a?

Opodatkowanie przedsiębiorstwa w formie karty podatkowej nie wymaga prowadzenia księgowości i składania zeznań podatkowych. Do obowiązków właścicieli firmy należy natomiast składanie deklaracji PIT-16a. Termin składania druku to 31 stycznia roku kolejnym po rozliczanym roku podatkowym.
W sytuacji, gdy ostateczny termin złożenia deklaracji nie przypada w dzień roboczy, druk złożyć trzeba nie później niż w kolejny dzień pracujący, przypadający po 31 stycznia.

PIT-16a informuje o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotnej, zapłaconej i odliczanej od karty podatkowej. Nie jest to natomiast roczne zestawienie przychodów.

Deklaracja przekazana musi być do urzędu właściwego dla miejsca, w którym prowadzona jest działalność. W przypadku, gdy przedsiębiorstwo prowadzone jest w kilku miejscowościach, właściwy urząd ustala się na podstawie głównej siedziby firmy.
W sytuacji, gdy siedziba nie jest ustalona, urząd określa się według miejsca zamieszkania właściciela firmy.

PIT-16a karta podatkowa dostarczyć można pocztą tradycyjną lub w formie elektronicznej. W tym przypadku konieczne jest poświadczenie prawdziwościowi deklaracji określonymi danymi.
Złożenie deklaracji jest obowiązkowe nawet w sytuacji, gdy działalność została zawieszona, zlikwidowana, lub, gdy podatnik stracił prawo do korzystania z karty podatkowej.

PIT-16a jak wypełnić?

Do wypełnienia PIT-16a konieczny jest NIP, adres właściwego urzędu skarbowego oraz dane identyfikacyjne podatnika.

Konieczne jest również podanie roku, za który składana jest deklaracja. Część deklaracji wypełniana jest przez urzędnika.
Odliczenia składek na ubezpieczenie zdrowotne łatwo można dokonać w specjalistycznych programach księgowych lub oprogramowania do rozliczania PITa.