W polskim systemie prawnym, nieletni to osoby w wieku poniżej 18 lat. Kiedy nieletni popełniają przestępstwo, zazwyczaj podlegają one specjalnym procedurom prawnych, które uwzględniają ich wiek i dojrzałość. Jednak w niektórych przypadkach, nieletni mogą być postawieni przed sądem jak dorośli, co oznacza, że są traktowani zgodnie z procedurami i sankcjami stosowanymi w przypadku osób dorosłych.

Kiedy niepełnoletni może być traktowany jak osoba pełnoletnia?

Decyzja o tym, czy nieletni powinien odpowiadać jak dorosły za popełnione przestępstwo, jest podejmowana na podstawie wielu czynników. Niezwykle ważne jest, aby uwzględnić okoliczności sprawy, stopień rozwoju sprawcy, jego właściwości i warunki osobiste. Ponadto, konieczne jest sprawdzenie, czy wcześniej stosowane środki wychowawcze lub poprawcze były nieskuteczne.

Ta możliwość jest dostępna dla nieletnich, którzy ukończyli 15 lat i dopuścili się poważnych przestępstw. Przykłady takich przestępstw to zabójstwo, gwałt, czy napad na funkcjonariusza.

Jaka jest maksymalna kara nieletniego?

Pomimo tego, że nieletni może odpowiadać jak dorosły za przestępstwo popełnione po ukończeniu 15 roku życia, istnieje pewne ograniczenie co do wymierzonej kary. Maksymalna kara, jaką można wymierzyć nieletniemu w takiej sytuacji, nie może przekroczyć 2/3 górnej granicy kary grożącej za dane przestępstwo.

Przykładowo, jeśli za konkretne przestępstwo grozi kara od 3 do 5 lat pozbawienia wolności dla osoby dorosłej, to maksymalna kara dla nieletniego wyniesie 2/3 tej górnej granicy, czyli około 3 lat i 4 miesięcy. Ograniczenie to ma na celu uwzględnienie młodego wieku osoby nieletniej oraz potrzeby zastosowania bardziej resocjalizacyjnych metod wobec niej.