Istnieje wiele przyczyn bankructwa firmy, w tym bardzo duża konkurencja firm na rynku, spowolnienie gospodarcze czy ograniczenia związane z COVID-19. Co dzieje się z zadłużeniem przedsiębiorstwa, które rozpoczyna postępowanie upadłościowe?

Co powinniśmy wiedzieć jeśli chodzi o postępowanie upadłościowe?

W Polsce obowiązuje ustawa regulująca postępowanie upadłościowe – ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Zgodnie z wyżej wymienioną ustawą, każda firma jednoosobowa lub spółka może ogłosić bankructwo firmy.

Postępowanie upadłościowe ma na celu wypełnienie zobowiązań dłużnych, zaspokojenie wierzycieli oraz zmaksymalizowanie prawdopodobieństwa, że firma nie zadłuży się dalej.. Postępowanie zapewnia również ochronę przed odpowiedzialnością osobistą za zadłużenia jeśli chodzi o spółki.

Firma może zbankrutować, jeśli spełnione zostaną odpowiednie wymagania:

– firma musi posiadać status niewypłacalności przez okres minimum 3 miesięcy,

– firma powinna posiadać minimum 2 wierzycieli

– firma musi złożyć do sądu wniosek o upadłość w terminie do miesiącu od momentu powstania niewypłacalności

Upadłość przedsiębiorstw to nowe zjawisko. Zwykle pojawia się w wyniku trudności finansowych firmy, a jej pracownicy mogą przez dłuższy czas nie otrzymywać wynagrodzenia. Wszystkie sposoby regulacji zobowiązań zawarte są w Prawie upadłościowym. Prawo to mówi o tym, że zadłużenie regulowane jest z masy upadłościowej, która została stworzona poprzez majątek przedsiębiorstwa, którym zarządza syndyk.

Dlatego też jeśli chodzi o upadłość przedsiębiorstwa i jego zadłużenia, to spłata tych wszystkich zobowiązań finansowych odbywa się z udziałem majątku przedsiębiorstwa, a ten wyprzedawany jest przez syndyka, który został ustanowiony przez organ sądowy.

Warto tutaj wspomnieć o tym, że powstałe zadłużenia spłacane są wobec ustalonej kolejności. Dlatego może być tak, że zobowiązanie nie zostaną spłacone w całości, bowiem w pierwszej kolejności pokrywa się koszty związane z postępowaniem upadłościowym, a następnie składki ZUS oraz wynagrodzenia pracownicze. Na końcu spłacane są długi w banku.

Należy przy tym zaznaczyć, że długi spłacane są w określonej kolejności. Niestety może stać się tak, że długi nie będą pokryte w pełni, ponieważ najpierw spłacane są zobowiązania z kosztów postępowania upadłościowego, potem składki, należności ze stosunku pracy. Dopiero potem spłacane są zobowiązania z tytułu długów bankowych.

Źródło: https://restrukturyzacjeslaskie.pl/bankructwo-firmy-na-slasku/