Zarówno w Polsce, jak i w Norwegii występują przepisy określające bezpieczeństwo i higienę pracy. W Polsce jest to BHP, zaś w Norwegii – HMS od słów Helse, Miljø i Sikkerhe, czyli zdrowie, środowisko i bezpieczeństwo. Norweskie HMS określa Arbeidsmiljøloven, to jest obowiązujący tam Kodeks Pracy.

Norweskie BHP – co należy o nim wiedzieć?

Norweskie HMS jest określane przez dwa dokumentu, to jest rzeczony Arbeidsmiljøloven, a także ustawę o środowisku pracy, czasie pracy, ochronie zatrudnienia i innych, którego brzmienie po norwesku wygląda następująco: Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. Każdy pracodawca ma obowiązek przejścia kursu BHP w Norwegii, jeśli zatrudnia powyżej dziesięciu osób. Dotyczy to jednak również podwykonawców, a także kierowników nadzorujących obowiązki pracowników. Przepisy te są niemal jednakowe dla wszystkich przedsiębiorców.

Cele norweskich przepisów HMS

Norweskie HMS reguluje kwestie dotyczące między innymi ochrony zdrowia, a także życia pracowników, zapewnienie im równości w miejscu pracy przez pracodawców, ustalenia podstaw dla pracodawcy oraz podwładnych w celu utrzymania i rozwijania ich pracy oraz wiedzy, wdrażania systemu zarządzania BHP w środowisku pracy.

Komu dedykowany jest norweskie bhp?

Kurs BHP musi przejść każdy przedsiębiorca zatrudniający powyżej dziesięciu osób, kierownik i podwykonawca. Dostępne są jednak kursy online, które prowadzone są również w języku polskim. Każde szkolenie kończy się uzyskaniem certyfikatu.