Projekt domu powinien być dostosowany nie tylko do gustu i potrzeb inwestora, lecz też do miejsca, w którym ma powstać. Proces dopasowania projektu do miejsca budowy nazywany jest adaptacją. Co warto o niej wiedzieć?

Kiedy należy wykonać adaptację projektu domu?

Z adaptacją projektu mamy do czynienia głównie w przypadku gotowych projektów domów jednorodzinnych. Są to projekty domów, które mogą być zakupione od ręki, także w specjalnych serwisach internetowych.

Gotowe projekty domów wymagają adaptacji, ponieważ dostarczane są one do klienta w formie, która nie zawsze pozwala na realizację na konkretnej działce bez wprowadzenia na nich zmian.

W tym przypadku zmiany te dotyczą głównie warunków gruntowych i klimatycznych, a także zgodności projektu z miejscowym planem zabudowy albo z wydaną decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. W zależności od potrzeb adaptacja może obejmować również zmiany budynku pod kątem materiałów, rozkładu pomieszczeń, instalacji.

Adaptacja projektu – kto może ją przeprowadzić?

Adaptację projektów domów przeprowadza uprawniony do tego architekt nazywany także architektem albo projektantem adaptującym. To osoba o odpowiedniej wiedzy i doświadczeniu, która jest członkiem Izby Architektów.

Architekt adaptujący zajmuje się wówczas dopracowaniem dokumentacji projektowej, aby była ona zgodna z przepisami budowlanymi oraz z obowiązującymi normami. Zaadaptowany projekt jest następnie opatrywany podpisem architekta – bierze on odpowiedzialność za prawidłowość dokumentacji projektowej.

Ile kosztuje adaptacja projektu domu?

Klienci decydujący się na gotowe projekty domów muszą pamiętać, że koszt zakupu projektu nie jest wtedy jedynym wydatkiem. Wymagana jest również adaptacja planów, co związane jest z dodatkowym kosztem.

Wedle strony https://architektlodz.pl/ cena adaptacji projektu przez architekta jest zależna głównie od zakresu wprowadzonych w planie zmian. W przypadku, gdy modyfikacje nie są znaczne, wówczas cena wynosi najczęściej od około 1500 do 2000 złotych, ale wtedy, gdy będą one większe, wówczas ceny mogą rosnąć do nawet ponad 3000 złotych.

Category : Dom